خط مشی

به منظور استقرار، برقراری و تداوم نظام مدیریت کیفیت در شرکت ساختمان سازان صنعت آفرین، مدیریت ارشد این شرکت تعهد خود را به اصول خط مشی کیفیت اعلام شده به شرح زیر بیان می‌دارد:

  1. رعایت استانداردهای ملی و بین المللی و تلاش برای افزایش رضایت مشتریان.
  2. توسعه منابع انسانی، ارزیابی توانایی‌ها و شایستگی‌های نیروی انسانی گزینش‌شده و اعمال راهکارهای برنامه‌ریزی‌شده برای ارتقای توان فردی نیروهای کارآمد و آموزش آنها در سطوح فنی و مدیریتی به منظور ایجاد زمینه رشد و فعالیت در عرصه کار.
  3. فراهم نمودن زیر ساخت و محیط کار مناسب و ایجاد مشارکت بین همکاران برای انجام بهینه پروژه ها.
  4. ارتقای دانش فنی و مهندسی شرکت از طریق بکارگیری فن‌آوری‌های نوین، گسترش سطوح کارشناسی و آموزش‌های تخصصی منابع انسانی.
  5. بهبود مداوم سطح کیفی انجام کار جهت دسترسی به بازار های جدید و بزرگتر.
  6. توسعه حضور شرکت در پروژه‌های مختلف ملی و بین‌المللی با استفاده از روش‌های مشارکتی، متشکل از شریکان داخلی و خارجی.
  7. دستیابی به رضایت کارفرما با رعایت شرایط عمومی و خصوصی پیمان و مطابقت دقیق با مشخصات فنی پروژه و ایجاد سیستم‌های ارزیابی رضایتمندی کارفرما.
  8. اعتقاد به عملکرد خوب HSE به عنوان بخش جدایی ناپذیر از مدیریت شرکت.

 برای نیل به اهداف بالا، نظام مدیریت کیفیت شرکت ساختمان سازان صنعت آفرین بر اساس استاندارد ISO 9001، ISO 14000 و OHSAS18001  سامان‌یافته و بر این اساس ساختار سازمانی مناسب‌، برنامه‌ریزی مدون، زمان‌بندی و نظارت دقیق بر اجرای پروژه ها، تقسیم کار بر اساس شایستگی، تعهد و تخصص و تسری احساس مسئولیت به کلیه کارکنان و برخورداری از مشارکت ایشان، به عنوان مهمترین عوامل اجرای مجموعه، ایجاد و برقرار می‌گردد. استقرار و استمرار خط مشی شرکت ساختمان سازان صنعت آفرین از تعهدات مدیریت ارشد آن بوده، همچنین مسئولیت توجیه و تفهیم آن به کارکنان متوجه یکایک مدیران و مسئولان شرکت است. در این راستا‌، همه سطوح شرکت تلاش خواهند نمود تا با به کارگیری فرهنگ بهبود مداوم، نظام مدیریت کیفیت در این شرکت را نهادینه کرده و ارتقاء بخشند.