گواهینامه ها

گواهینامه ها:

 • رتبه یک ابنیه.
 • رتبه یک تاسیسات و تجهیزات.
 • رتبه دو طراحی و ساخت(EPC).
 • رتبه پنج آب.
 • رتبه پنج حمل و نقل.
 • گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
 • گواهینامه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست OHSAS 18001:2007

عضویت:

 • انجمن شرکت های ساختمانی.
 • انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران.
 • انجمن صنفی شرکت های پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران.
 • انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران.