صنعتی

محوطه کارخانه لاستیک نیکرو گسترش|ساختمان سازان صنعت آفرین
کارخانه لاستیک سازی خرم آباد

پروژه کارخانه لاستیک سازی خرم آباد با هدف تولید لاستیک مورد نیاز انواع وسایل و وسائط نقلیه تعریف شده است و از پروژه های صنعتی اجرا شده توسط شرکت ساختمان سازان صنعت آفرین می باشد. اجرای بخش اول پروژه احداث کارخانه لاستیک لرستان (نیکرو گسترش) در زمینی به وسعت تقریبی 60 هکتار صورت پذیرفت. از