اداری

ساختمان دفتر مرکزی شرکت موننکو|ساختمان سازان صنعت آفرین
ساختمان دفتر مرکزی شرکت ایران موننکو

ساختمان دفتر مرکزی شرکت ایران موننکو واقع در میدان ونک به عنوان ساختمان اداری دیگر از نمونه کارهای شرکت ساختمان سازان صنعت آفرین می باشد. عملیات اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی ساختمان شرکت ایران موننکو در یازده طبقه اداری با زیر بنای حدودی 10.000 متر مربع و چهار طبقه پارکینگ به مساحت تقریبی 6.000 متر

ساختمان دادگستری کل استان خراسان رضوی|شرکت ساختمان سازان صنعت آفرین
ساختمان دادگستری کل استان خراسان رضوی

ساختمان دادگستری کل استان خراسان رضوی با هدف بهره برداری اداری و زیربنای حدود ۲۵۰۰۰ متر مربع در شهر مشهد احداث گردیده است. ساختمان مذکور مشتمل بر ۷ طبقه انواع فضاهای اداری، آمفی تئا‌تر و ۲ طبقه پارکینگ به ظرفیت 300 دستگاه خودرو می‌باشد. اجرای کلیه عملیات خاکبرداری، اجرای فونداسیون، سازه فلزی و سقف های