اقامتی و رفاهی

هتل عدالت مشهد مقدس|ساختمان سازان صنعت آفرین
ساختمان هتل عدالت مشهد

ساختمان هتل عدالت مشهد به عنوان یکی دیگر از پروژه های اجرا شده توسط شرکت ساختمان سازان صنعت آفرین با کاربری اقامتی و رفاهی می باشد. ساختار شکست کار ساختمان هتل عدالت مشهد مقدس شامل تخریب بنای موجود ،خاکبرداری و پایدار سازی گود، اجرای فونداسیون و سازه فلزی و سقفهای عرشه فولادی ، سفتکاری، نازک

ساختمان کترینگ پارس پاد عسلویه|ساختمان سازان صنعت آفرین
کترینگ پارس پاد کنار عسلویه

ساختمان کترینگ پارس پاد کنار عسلویه از جمله مراکز اقامتی و رفاهی در زیربنای کل 4800 متر مربع احداث گردید. اجاری کلیه عملیات خاکبرداری، فونداسیون و سازه های فلزی و سقف ها، سفت کاری و نازک کاری و همچنین تاسیسات برقی و مکانیکی از فعالیت های شرکت ساختمان سازان صنعت آفرین در این پروژه می