مدیریت طرح

مدیریت طرح

این شرکت، به صورت عضوی از تیم کارفرما به انجام خدمات مدیریت در زمینه ساخت می‌پردازد و با اصلاح روش‌های مدیریتی در هدایت و انجام پروژه‌ها، قادر است تجربیات و مهارت‌های مربوط به ساخت را در طراحی‌ها اعمال نماید تا منجر به کاهش زمان، هزینه‌ها، اجرایی شدن بهتر طرح‌ها و افزایش امکان آنالیز مهندسی ارزش در مراحل طراحی و ساخت گردد.
به علاوه ارائه خدمات پشتیبانی به پیمانکاران ساخت، منجر به تسریع عملیات اجرایی و همچنین پوشش دادن نقاط ضعف آنان می‌گردد.
این شرکت با تکیه بر سوابق متعدد اجرایی مدیران خود آمادگی دارد تا در قالب قرارداد‌های خدمات مدیریت اجرای طرح و برای تکمیل مرحله ساخت، بهره برداری و سپس نگهداری صحیح از واحدهای مختلف یک پروژه خدمات به شرح ذیل ارائه نماید.

 • خدمات مدیریت، هماهنگی و مشاوره.
 • تعیین خط مشی‌های اجرایی پروژه و رویه‌ها.
 • برنامه ریزی، تهیه برنامه‌های زمان بندی، کنترل پیشرفت عملیات و گزارش دهی به کارفرما.
 • هماهنگی عملیات اجرایی و نظارت بر ساخت.
 • کنترل و هماهنگی در مورد حمل و نقل و تحویل مواد و مصالح.
 • کنترل مواد و مصالح و تجهیزات.
 • بازرسی میدانی، تست و راه اندازی.
 • خدمات دوره بهره برداری و مساعدت در امر استخدام و آموزش پرسنل بهره برداری.
 • برآورد و کنترل هزینه.
 • مدیریت اسناد و مدارک و مستندات پروژه.
 • کنترل کیفیت و تضمین کیفیت.

خدمات ما