تهیه پروپوزال فنی و مالی

تهیه پروپوزال فنی و مالی

این شرکت آشنایی کامل با نحوه تهیه و جمع آوری و ارائه اسناد در بسیاری از مناقصات و پروژه‌های بزرگ را دارد و قادر است بر اساس استاندارد‌ها و رویه‌های متداول بین المللی پروپوزال‌های فنی و مالی در پروژه‌های عظیم را ارایه نماید.

خدمات ما